Statistika dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 01 červenec 2011 a zpracovaných programem Cumulus. Od tohoto data uplynulo celkem 3802 dní nepřetržitého měření. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.


Poslední aktualizace: 27.11.2021 0:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)