Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1989891988898978898989898
2989897989798989798989898
3989898919898909898989898
4989889929898809898989898
5989898989198989898989898
6989898908598989898989898
7989898869896987698989898
8989898989798899898989898
9989898989898989898989898
10989898939898989898989898
11989898989898989882989898
12989898989898988478989898
13989898989898988498989898
14989898989498989898939898
15989898989898989898729898
16989898989898989598989898
17989898989898988398989898
18989898989898949898989898
19989889919898989898989898
20989897989898988598989898
21989898909898989898989898
22989898989898989898989898
23989898989898979098989898
24989898989898989898989898
25989198989898989898989898
26988698989898989898989898
27989498899898988387989898
28988698979898989895989898
299898989898989898989898
309898789898989896989898
3198989884989898


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 27.5.2019 10:15:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)