Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1869249754976423791768698
2827675545860344198729098
3989248387462304398569898
4978351535849264067559898
5929883595263376450579894
6946598284152713649608598
7989895413443293178719898
8988766804559494355849492
9969867575451553656739895
10988767494973546642599883
11987061556973693639419698
12986998445981853141519898
13986875614094533170539898
14986695494680395298458598
15917667545257435558457998
16988398979845524247549298
17989898739847423445637798
18809175316557524355746498
19876768497172453856987397
20988542374254403149729897
21986347505650414944689898
22985257475161444457629888
23985798576069484068859898
24985764568363387261739898
25844372505868426450819898
26985078424755434439699898
27985268394960463149829898
28985397425898495748928786
299665585646474450987998
306254386643466443459591
3173984839665098


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 27.5.2019 10:20:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)