Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-5,1
2-9,9
3-9,4
4-10,8
5-3,9
6-4,5
7-3,3
8-3,7
9-6,4
10-7,3
11-10,5
12-4,8
13-2,8
14-8,4
15-6,1
16-2,0
17-1,3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.1.2019 7:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)