Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
11,0
2-4,4
3-6,4
4-8,2
5-0,2
6-1,7
7-1,4
80,3
9-1,1
10-4,0
11-7,8
12-1,6
130,5
14-3,5
15-3,1
161,3
170,4
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.



Poslední aktualizace: 18.1.2019 6:30:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)