Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1989898
2989898
3989898
4989898
5989898
6989898
7989898
8989898
9989898
10989898
11989898
12989898
13989896
14989898
15989898
16989898
17989898
18989898
19989898
20989898
21989892
22989898
23989898
24988998
25987198
269888
279898
289898
2998
3098
3198


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 26.3.2019 15:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)