Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1989898989898929886
2989898859898959886
3989898959898839879
4989898949898879863
5989898989898779866
6989898989898809866
7989898989898989881
8989898989398939886
9989898989897909887
10989898989898989883
11989898979898889876
12989898869898988575
13989896989498988581
14989898989898987374
15989898989898987978
16989898849898988083
17989898759898987383
18989898969898986765
19989898919898989973
209898987498989888
219898927098989887
229898988598989879
239898989898989882
249889989898989882
259871989898989685
269888989898988478
279898989898989873
289898989898989884
2998989898989883
3098989898749882
319898989872


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.9.2019 23:10:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)