Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-3,3
2-9,8
3-9,2
4-9,2
5-3,2
6-3,8
7-1,2
8-3,1
9-5,9
10-6,6
11-7,6
12-3,8
13-2,2
14-7,9
15-5,3
16-1,2
17-0,3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 18.1.2019 6:30:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)