Průběh maximální a minimální teploty


Leden 2020Únor 2020Hodnoty jsou zaokrouhlovány.
zdroj:in-pocasi.cz