Přehled údajů o sněhové pokrývce

Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 1.ledna 2013, zpracovaných programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.

Stav sněhové pokrývky: souvislá (Ano) / nesouvislá (Nes) / žádná (Ne) poprašek / (Pop)

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
2NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
3AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
4NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
5NeNePopAnoNeNeNeNeNeNeNeNes
6PopPopNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNe
7AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
8AnoAnoPopPopNeNeNeNeNeNeNeNe
9AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
10AnoAnoPopNeNeNeNeNeNeNeNeAno
11AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
12AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
13AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
14AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
15AnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
16AnoAnoNePopNeNeNeNeNeNeNeNe
17AnoAnoAnoNeNeNeNeNeNeNeNeNe
18AnoNesPopNeNeNeNeNeNeNeNeNe
19AnoNePopNeNeNeNeNeNeNeNeNe
20AnoNeAnoNeNeNeNeNeNeNeNePop
21NesNeNeNeNeNeNeNeNeNeNePop
22NesNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
23NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
24PopNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe
25PopNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
26NesNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
27AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
28AnoNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeAno
29AnoNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNe
30NeNeNeNeNeNeNeNeNeAnoNe
31NeNeNeNeNeNeNe

Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice. Chráněn heslem.

Poslední aktualizace: 25.01.2022 21:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)